ilmainen materiaali

Rintojen omatarkkailu ja mammografia

Rintojen omatarkkailu ja mammografia -materiaalit ovat toteutettu ja tuotettu Tunne Rintasi, Suomen Röntgenhoitajien ja Selkoseksin yhteistyönä. 

Materiaali on saanut Selkokeskuksen virallisen selkomerkin.

Materiaalien tavoitteena ja tarkoituksena on lisätä tietoa rintojen omatarkkailusta selkokieltä tarvitseville ihmisille sekä tuottaa materiaalia heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille ja heidän läheisilleen. 

Lataa rintojen omatarkkailumateriaali

Lataa mammografia materiaali

Ilmainen opas

Mitä seksi on -opas

Mitä seksi on -opas on tarkoitettu pieneksi tietopaketiksi ihmisille, ketkä haluavat tietää lisää seksistä ja hyötyvät selkeästä kirjoitusasusta.

Opas on kirjoitettu yksinkertaisesti ja pitää sisällään perusasioita ja käsitteitä seksistä ja sen toteuttamisesta. Opas on saanut virallisen selkokielen merkin. 

Opasta voi käyttää työkaluna keskustelussa. 

Oppaan voi myös kuunnella ääniversiona YouTubessa osoitteessa https://youtu.be/55e6CWhWBX0

Lataa maksuton opas

Ilmainen opas

Internet ja porno -opas

Internet ja porno -opas on tarkoitettu pieneksi tietopaketiksi ihmisille, ketkä haluavat tietää lisää internetistä toimimisesta ja pornosta ja hyötyvät selkeästä
kirjoitusasusta.

Opas on kirjoitettu yksinkertaisesti ja pitää sisällään perusasioita ja käsitteitä internetistä, internetissä käyttäytymisestä, siellä tapahtuvasta häirinnästä sekä pornosta.

Opasta voi käyttää työkaluna keskustelussa.

 

Lataa maksuton opas

Ilmainen opas

Pitkittynyt kipu ja seksuaalisuus -opas

Pitkittynyt kipu vaikuttaa monin tavoin seksuaalisuuteen ja sen toteuttamiseen. Ympäristön normit ohjaavat meidät ajattelemaan, että seksi ja nautinto ovat vain tietynlaisten ja tietyn ikäisten kehojen oikeus. Seksuaalisuus, seksi ja nautinto kuuluvat kuitenkin kaikille. Seksuaalisuuden toteuttamisella voi olla kipua lievittäviä vaikutuksia ja se voi olla suuri ilon ja hyvinvoinnin lähde.

Kivun yleisyydestä huolimatta moni kokee jääneensä yksin tai tulleensa vähätellyksi kipunsa kanssa. Pitkittyneen kivun kokemusta on vaikea arvioida ulkopuolelta. Ymmärrys kivusta ja sen luonteesta onkin erityisen tärkeää, sillä kivun vaikutukset ihmisen hyvinvointiin ja toimintakykyyn ovat laajat. Jokaisen kipukokemus on yksilöllinen ja todellinen, ja jokaisella tulee olla mahdollisuus hyvään elämään kivusta huolimatta.

Tämän oppaan tarkoitus on lisätä ymmärrystä kivun moninaisista vaikutuksista ihmisen seksuaalisuuteen, ja vahvistaa keskustelukulttuuria, jossa jokaisen oikeus seksuaalisuuteen toteutuu. Seksuaalisuuden huomioiminen osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia kaikissa elämänvaiheissa on tärkeää myös kivun hoidossa ja kuntoutuksessa. Toivomme oppaan antavan ymmärrystä niin itseä, läheistä kuin asiakasta tai potilasta kohtaan, sekä halua ja uskallusta tutkia omia seksuaalisuuteen liittyviä ajatuksia, tunteita ja uskomuksia.

Opas on kirjoitettu moniammatillisen tiimin voimin ja sitä on kommentoinut kuntoutuksen, terveydenhuollon ja seksologian ammattilaiset sekä kipua kokevat ihmiset.

Lataa maksuton opas

Ilmainen opas

Mahdollisuus nautintoon -opas

Mahdollisuus nautintoon on opas, joka tarjoaa käyttöönne sensitiivistä ja neutraalia materiaalia seksin ja nautinnon välineistä. 

Oppaan tuella voitte ottaa puheeksi välineisiin ja seksin toteuttamiseen liittyviä asioita läheisenä, ammattilaisena tai asiakkaana. 

Toiveenamme on vahvistaa keskustelukulttuuria, jossa seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvistä aiheista on luontevaa keskustella luottamuksellisessa ja kunnioittavassa ilmapiirissä. 

Välineistä on tulossa uusi materiaali keväällä 2024. 

 

Lataa maksuton opas

Ilmainen opas

Nauti Seksistä -opas

Tämä opas kertoo erilaisista seksivälineistä, jotka voivat auttaa sinua nauttimaan seksistä.

Seksivälineellä tarkoitetaan välinettä, jota käytetään seksin aikana. Seksivälinettä voi käyttää yksin tai yhdessä kumppanin tai kumppaneiden kanssa.

Tämä opas on kirjoitettu selkokielellä.

Opas on saanut virallisen Selkokeskuksen myöntämän merkin.

Opas on tarkoitettu kaikille ihmisille, ketkä hyötyvät selkokielestä.

Opasta voi käyttää myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

 

Lataa maksuton opas

Nauti seksistä opas

Kokemuksia Oppaista

Oppaista sanottua

“Kiitos valtavan hienosta ja laajasta työstä, jota olette oppaan eteen nähneet! Olette mielestäni huomioineet laaja-alaisesti kokonaisuuden ja ottaneet upeasti huomioon erilaisia näkökulmia toteuttaa seksiä sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautuneisuudesta huolimatta. Huomaa, että kirjoittajissa on mukana eri alojen osaajia, sillä todella kauniisti olette huomioineet mm. eri vähemmistöt sekä sooloseksin tai seksin yhdessä kumppanin/kumppaneiden kanssa. Kauttaaltaan oppaassa säilyy sensitiivisyys ja asiantuntijuus. Asioista ja tuotteista on kerrottu selvästi ja niiden oikeilla nimillä. Tämän oppaan näen todella tärkeänä juuri välineisiin kohdistuvan stigman vuoksi ja on hienoa, että yhdessä pyrimme tätä stigmaa vähentämään!”
Mahdollisuus nautintoon - Oppaan kommentoija
“Opas oli kokonaisuutena kattava ja toi selkeästi ja asiapohjaisesti tietoa seksin apuvälineistä. Opas on tiivis tietopläjäys, mikä on tervetullut ainakin terveydenhuoltoon. Opasta näkisin voivani hyödyntää tarpeen mukaan osissa tai kokonaisuutena tietynlaisten kuntoutujien kanssa. Valmiin oppaan avulla on varmasti helpompi ottaa asia puheeksi kuntoutujan kanssa kuin aloittaa keskustelu ns "kylmiltään".”
Mahdollisuus nautintoon - Oppaan kommentoija
"Opas on erittäin laaja ja informatiivinen, tekstiltään kuitenkin pääosin konkreettinen ja ytimekäs. Opas antaa uutta tietoa ja näkökulmia myös ammattilaisille. Kyselyyn vastanneiden kokemuskommentit erittäin hyviä! Lisäksi pidin kivun vaikutuksen laajuuden esille tuomisesta, esim. vaikutuksesta läheisiin sekä erittäin konkreettisesta osuudesta, kuinka ammattilainen voi luoda asiakkaalle mahdollisuuden keskustella seksuaalisuudesta. Oppaasta välittyi sensitiivinen fiilis, teksti ei ollut olettavaa tai rajoittavaa."
Pitkittynyt kipu - oppaan kommentoija