Välineet

Seksin ja nautinnon välineet

Oletko miettinyt mitä ovat seksin välineet ja mitä seksivälineitä on saatavilla? Oletko kiinnostunut itse hankkimaan itsellesi välineitä? Tarvitsisiko asiakkaasi tietoa tai tukea seksivälineistä ja niiden hankinnasta?

Henna toimii myös Amorin Oy:n yrittäjänä ja Hennan kautta saa lisää tietoa välineistä, voi tilata itselleen välineitä sekä tutustua välineiden maailmaan. 

Henna on kouluttanut seksin ja nautinnon välineistä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja luennoinut aiheesta muun muassa Sairaanhoitajapäivillä sekä Apuvälinemessuilla.

Henna tarjoaa mahdollisuuden luentoon, koulutukseen tai kevyempään tilaisuuteen seksin ja nautinnon välineistä erityisosaamisenaan erityistä tukea tarvitsevat ihmiset. Löydät meiltä  tuotteita myös erityiseen tukeen.

Koulutuksemme ja luentomme tarjoaa teille tietoa seksuaalisuuden kohtaamisesta ja keinoja ohjata asiakkaita tuotteiden käytössä. Koulutuksessa käydään läpi eri tuoteryhmät, tuotteiden toiminta käytännössä ja sitä, mitä henkilökunnalta vaaditaan, jos asiakas haluaa tuotteiden käyttöön apua. Henkilökunta ja jos haluatte, myös asiakkaat pääsevät tutustumaan ja halutessaan tilaamaan tuotteita, saamalla niihin myös opastuksen.

Eli koulutusta ja välineiden esittelyä on saatavilla sekä henkilökunnalle että asiakkaille itselleen.

Voit myös yksityishenkilönä pyytää Hennan pitämään hetkeä nautinnon äärellä, jossa Henna keskustelee nautinnosta ja seksin välineistä.  Voit jättää Yhteystietolomakkeen kautta viestiä helposti: 

SelkoSeks yhteystiedot – SelkoSeks

Välineiden verkkokauppaan pääset suoraan www.amorin.fi/tuotteet

 

Olen Henna Suikki, toiminta- ja seksuaaliterapeutti. Olen toiminut erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kanssa kuntoutuksen ammattilaisena.

Amorin yrittäjänä olen toiminut vuoden 2023 alusta ja tavoitteenani on purkaa myyttejä ja tabuja liittyen seksin ja nautinnon välineisiin. Kaikki eivät halua välineitä käyttää, mutta heille ketkä niitä toivovat, olisi tärkeää mahdollistaa välineisiin tutustuminen, niiden käytön ohjaaminen sekä niistä huolehtiminen.

Olethan rohkeasti yhteydessä, ihan mitä vaan kysyttävää sinulla olisi!

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi -opas seksin ja nautinnon välineistä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille sekä seksologeille 

Tämä teos tarjoaa erinomaisen lisätyökalun jokaiselle sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiselle, joka haluaa kohdata ihmisen myös seksuaalisuuden ulottuvuuksien äärellä ja ohjata asiakkaan tarvittaessa oikean välineen pariin sekä seksologeille, jotka haluavat laajentaa jo olemassa olevaa osaamistaan seksivälineisiin ja saada lisäymmärrystä niiden mahdollisuuksista.

Monet ihmiset hyötyvät tutkitusti seksivälineestä ja sen käytöstä niin seksuaaliterveyden, kuin nautinnonkin näkökulmasta. Silti edelleen tarve ja väline harvoin kohtaavat, sillä ammattilaisilla ei ole riittävästi osaamista ja ymmärrystä välineistä. Tällöin niiden äärelle ei kokemuksemme mukaan uskalleta ohjata tai vastuu oikean välineen löytämisestä jätetään asiakkaalle. Tämä opas on ratkaisu sinulle, joka tunnistat ohjaamisen merkityksen työssäsi mutta kaipaat lisää tietoa ja ymmärrystä seksivälineiden mahdollisuuksista ja käytöstä.

Teos tarjoaa käyttöösi sensitiivistä materiaalia ja oikeaa, tutkimuspohjaista tietoa puheeksi ottamisen sekä hyvinvointia tukevan kohtaamisen tueksi. Löydät sieltä tietoa yleisimpien seksivälineiden käyttötarkoituksista ja mahdollisuuksista. Jokaisen osion loppuun olemme luoneet pienen napakan yhteenvedon siitä, kenelle voit eritoten kyseenomaisia välineitä suositella. Olemme koonneet monipuolisen paketin niin tutkitun tiedon kuin kliinisen kokemuksemme tuoman osaamisemme myötä ja tarjoamme ennennäkemättömän kokonaisuuden aiheesta, joka aiemmin on koettu irrallisena osana seksologian tieteenalaa.

Toiveenamme on vahvistaa keskustelukulttuuria, jossa jokaisen mahdollisuus omannäköiseen seksiin ja nautintoon toteutuu ja välineistä puhuminen olisi luonteva osa asiakastyötä. Monelle asiakkaalle se, että ammattilainen suosittelee seksivälinettä, antaa vasta todellisen luvan ja uskalluksen hakeutua niiden pariin.

Tutustu myös Seksuaalisuus terveydenhuollossa -koulutuskokonaisuuteen