Oppaat

SelkoSeks on luonut oppaita aiheina sairastumisen ja vammautumisen vaikutukset seksuaalisuuteen. Oppaita löytyy sekä ilmaisena että maksullisena. Oppaista on sekä yleiskielisiä että selkokielisiä versioita. Oppaat ovat kaikki sähköisessä muodossa ja helposti ladattavissa PDF muodoissa.