Näin se alkoi

SelkoSeks
tarina

SelkoSeks on seksuaalisuusteemainen kuvapankki, joka palvelee kommunikoinnin avuksi kuvia tarvitsevia ihmisiä, heidän lähipiiriään sekä ammattinsa puolesta selkokuvia käyttäviä. Tarve kuvapankille lähti kahden seksuaaliterapeutin etsiessä seksuaaliteemaisia selkokuvia. He havaitsivat, että kuvia löytyy vähänlaisesti ja niistä puuttuu paljon oleellisia kuvia. Olemassa olevat kuvat olivat myös varsin normatiivisia. Näistä lähtökohdista syntyi SelkoSeks, josta löytyy tällä hetkellä yli 300 selkokuvaa liittyen ihmiskehoon, anatomiaan, sukupuoleen, seksiin ja seksuaalisuuteen ja niiden moninaisuuteen.

Henna suikki – Selkoseksin kehittäjä

Hennasta

  • Toimintaterapeutti YAMK
  • Auktorisoitu seksuaalineuvoja SSS
  • Erityistason seksuaaliterapeutti NACS
  • Työnohjaajakoulutettava

Terapiaperhonen Oy, Savonlinna / Mikkeli 
Puh. 0503447864

 henna@selkoseks.fi

 

Toimintaterapeuttina olen käyttänyt kuvia ja puhetta tukevia menetelmiä varsinkin neurologisten asiakkaiden kanssa. Olen erikoistunut aivovauriokuntoutukseen ja työskennellyt afaattisten ihmisten kanssa yli 10 vuotta. Toimintaterapeuttina kyselen kaikkea arkeen liittyviä asioita sairastumisen jälkeen ja parisuhteeseen ja seksiin liittyvät asiat kuuluvat myös huomioitaviin aiheisiin. Sairastuminen on aina iso kriisi elämässä ja varsinkin, jos puheella ei pysty kommunikoimaan mieltä askarruttavista asioista. 
Myös seksuaaliterapeuttina työskentelen autismin kirjon sekä afaattisten ihmisten parissa. Seksuaalisuuteen liittyviä kuvia on liian vähän ja olemassa olevat eivät anna kattavaa pankkia asiasta keskusteluun. 

Henna Kekkonen SelkoSeksin perustaja

Fanni kevätniemi – SELKOSEKSIN KEHITTÄJÄ

Fannista

  • Lähihoitaja
  • Seksuaalineuvoja
  • Seksuaaliterapeutti 

 fanni@selkoseks.fi 

 

Olen työskennellyt vajaat 10 vuotta voimakasta tukea tarvitsevien, syvästi autististen ja kehitysvammaisten henkilöiden kanssa ja kuvakommunikaatio on päivittäisessä arjessani käytössä. Kuvakommunikaatiota tarvitaan päivän jokaisessa toiminnossa, joten hyvinkin monenlaisissa tilanteissa kommunikointi on minulle tuttua. Kuvia olen käyttänyt mm. toiminnanohjauksen tukena, lukujärjestyksissä, kirjoissa, kommunikaatiotauluissa, ohjeissa, sosiaalisissa tarinoissa, listoissa… jne. Koska seksuaalisuus on osa ihmiselämää, myös ne aiheet ovat tulleet puheeksi. Kuvia ei seksuaalisuuteen liittyen oikeastaan ole paljoa saatavilla. Olen piirtänyt pääosin itse mitä on tarvinnut ja käyttänyt tikku-ukkomenetelmiä. Kuvien tulisi nimenomaan oikeanlaisia, asiaa oikeasti esittäviä, sensitiivisiä ja moninaisuuden huomioonottavia. 

Fanni Kevätniemi SelkoSeksin perustaja

yhteistyössä kehitetty

Terapeuttien kehittämä

Terapiaperhonen Oy logo

SelkoSeks on kehitetty yhteistyössä Terapiaperhosen kanssa. Terapiaperhosen ammattilaiset auttavat monipuolisesti kuntoutuksessa tarjoamalla mm. toimintaterapiaa, fysioterapiaa ja seksuaaliterapiaa Savonlinnassa ja Mikkelissä.

SelkoSeksin tiimi: Fanni, Henna ja Johanna