In english

Koulutukset, konsultaatiot, tilaustekstit, työnohjaus ja terapiapalvelut

Monipuoliset seksuaaliterveyden koulutus-, työnohjaus- ja asiantuntijapalvelut

Tavoitteenani on koulutuksissa antaa uutta, oikeaa tietoa rohkeasti, sensitiivisesti mutta myös vähän ravistellen. Olen kouluttanut valtakunnallisesti sekä ammattilaisia että muita erityisryhmien kanssa toimivia ihmisiä. Olen keskustellut ohjaajien, opettajien, vanhempien sekä muiden sotealan ammattilaisten kanssa. Toiveenani on myös tuottaa koko ajan konkreettista materiaalia seksuaalisuuden teemoista sotealalle, ja olenkin kirjoittanut paljon myös tilaustyönä erilaisia tekstejä ja kokonaisuuksia muun muassa Lääkäriseura Duodecimin Terveysportin Hoitotyön tietokantaan. Terveysportti

SelkoSeks on tullut myös kansainvälisesti huomioiduiksi Euroopan ja Maailman seksologian konferensseissa.

Minulla on pitkä työkokemus kentältä  asiakkaiden kanssa tehtävästä perustyöstä ja teen sekä toimintaterapiaa että seksuaaliterapiaa asiakkaiden parissa koko ajan.  Lisäkoulutukset itselleni ovat arkipäivää ja kouluttaudun koko ajan lisää – tällä hetkellä työnohjaajan ammattitutkinto on työn alla!  

SelkoSeksiltä 

 • voit tilata yksittäisen luennon tai koulutuksen
 • voit pyytää tekstiä esimerkiksi verkkosivuillenne, lehteen tai muuhun julkaisuun
 • voit konsultoida seksuaalisuusteemoista esimerkiksi asiakascasen äärellä
 • voit pyytää työnohjausta itsellesi tai tiimillesi
 • voit ohjata asiakkaan seksuaaliterapiapalveluiden äärelle

Pyrin käsittelemään aiheita sensitiivisesti, mutta laaja-alaisesti ja rohkeasti. Ennen luentoa tai koulutusta on mahdollista etukäteen toteuttaa sähköinen kyselyjärjestelmä toiveista ja kysymyksistä, joita voimme käsitellä koulutuksen aikana ja antaa vastauksia suoraan kuuntelijakunnan toiveisiin. Näin varmistamme, että koulutus vastaa juuri Teidän tarpeitanne.

Olemme kouluttaneet hyvin paljon ympäri Suomen ja olemme saavuttaneet satoja ihmisiä. Koulutuksiamme ovat tilanneet muun muassa 

 • Kehitysvammaliitto
 • Autismiliitto
 • Kiipula Säätiö
 • Rinnekodit 
 • Metropolia AMK
 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri EKSOTE
 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue SOITE
 • Päijät-Hämeen hyvinvointialue 
 • Suomen Omaishoitajaliitto
 • European Federation of Sexology EFS
 • Vammaiskumppanuus ry 
 • Kuntoutuskouluttajat ry
 • Keski-Suomen Autismiyhdistys ry
 • Itä-Suomen Yliopisto
 • Helsingin kesäyliopisto
 • Riveria kesäyliopisto

Koulutuksista sanottua: 

 • Tosi hyvää ja suoraa puhetta. Tämän pitäisi olla pakollinen kaikille sotealan työntekijöille.
 • Omaan työhön sain paljon vahvistusta ja uusia näkökulmia sekä ajatuksia siitä mitä pitää muuttaa/kehittää asiakastyössä.
 • Todella tarpeellinen koulutus, olisi koko yhteisölle tärkeä koulutus.
 • Paljon jäi asioita pyörimään päähän, kuinka omassa työyksikössä voisin vaikuttaa, että seksuaalisuuden teema pidettäisiin tärkeänä.
 • Kiitos! Oli pitkästä aikaa koulutus sellainen kun toivoin. Selkeää asiaa!
 • Ajatusmaailma laajeni ja tuli lisää ymmärrystä siihen miten paljon seksuaalisuuteen liittyviä asioita on omassa työssä läsnä mitä ei ole huomannut.
 • Kouluttaja on asiantunteva ja puhuu rehellistä puhetta seksistä.
 • Hyvä ajatuksia herättävä koulutus. Henna on loistava käytännönläheinen kouluttaja.
 • Tärkeä aihe, jota pitäisi jakaa nimen omaan heille jotka eivät tähän koulutukseen halua osallistua.
 • Mielenkiintoinen ja aihe joka on työyhteisöissä vielä liian vaiettu aihe. Jokaisen alalla työskentelevän tulisi käydä tämä koulutus.
 • Ajatuksia herättävä koulutus. Ravistelee omia ajatuksia. Suoraa puhetta.
 • Asiallinen ja hyvä koulutus. Paljon tuli miettimisen aihetta ja pitää miettiä omaa suhtautumista seksuaalisuuteen, siihen että se kuuluu kaikille ja se on hyväksyttävää.
 • Tarpeellinen koulutus. Herätti paljon ajatuksia ja aiheita, mitkä edesauttaa suhtautumista seksuaalisuuteen.
 • Koulutus oli todella mielenkiintoinen ja silmiä avaava! Odotan innolla, että pääsen kertomaan työyhteisöön opittuja asioita!
 • Kiitos suorapuheisuudesta ja asiantuntevuudesta. Rento fiilis, mikä kuuluukin asiaan vaikka puhutaan vakavistakin asioista.
 • Mahtava koulutus ja ajattelen, että tämäntyyppinen koulutus kuuluisi olla osana ihan ammatillisissa opinnoissa tukemassa tulevia uusia ammattilaisia tähän meidän perustyöhön.
 • Mielettömän upeasti pidetty kokonaisuus tiiviissä ajassa. Kiitos ihan superpaljon, tosi paljon lähti matkaan eväitä omaan työhön. 

Kehitysvammaisuus, autisminkirjo ja seksuaalisuus

Tarjoamme koulutuksia, luentoja ja tilaustekstejä aiheena kehitysvammaisen tai autisminkirjolla olevan ihmisen seksuaalisuuden tukeminen. Koulutamme aiheesta vuosittain ja koulutukset ovat saatavilla läsnä- tai etäkoulutuksina. Koulutuksiamme ovat tilanneet muun muassa erityisoppilaitokset, asumisyksiköt, vertaistukijärjestöt sekä hyvinvointialueet. Tilaisuus voi olla myös työnohjauksellinen keskustelutilanne, jossa käymme läpi juuri Teidän yksikkönne tarpeita, kysymyksiä ja ohjauksen tilanteita. 

Tarjoamme myös seksuaalineuvonta ja -terapia palvelut tukea tarvitseville ihmisille itselleen. 

Koulutuksen aiheena voi olla esimerkiksi

 • Kehitysvammaisen ihmisen seksuaaliterveyden tukeminen 
 • Seksuaalisuus, seksi ja kirjolaisuus
 • Murrosikäisen nuoren seksuaalisuuden tukeminen (erityisen tuen tarpeet, kirjolaisuus, kehitysvamma)
 • Haastava seksuaalinen käyttäytyminen ja siihen vaikuttaminen 
 • Miten tukea positiivista seksuaalisuutta ja sen toteutumista?
 • Seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy erityistä tukea tarvitsevien ihmisten näkökulmasta
 • Seksuaalikasvatuksen merkitys seksuaaliväkivallan ehkäisyssä
Tutustu ajatuksiimme esimerkiksi blogeissamme: 
Tutustu myös lehtijuttuihin ja julkaistuihin kirjoituksiin: 

Sairastumisen ja vammautumisen vaikutukset seksuaalisuuteen

Olemme erikoistuneet myös sairastumisen ja vammautumisen vaikutuksiin seksuaalisuudesta. Erityisosaamistamme on seksuaalisuuden huomioimisen tukeminen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kuntoutustyössä. Erityisosaamista meiltä löytyy aiheina neurologiset sairaudet, selkäydinvamma, muistisairaudet, ihosairaudet ja pitkittynyt kipu. Olemme kirjoittaneet monia artikkeleita, oppaita sekä materiaaleja näistä aiheista sekä kouluttaneet satoja terveydenhuollon ammattilaisia aiheista. Tutustu lisää aiheisiin blogissamme. 

Tarjoamme myös seksuaalineuvonta ja -terapia palveluita tukea tarvitseville ihmisille itselleen. 

Koulutuksen aiheena voi olla esimerkiksi

 • Neurologisten sairauksien vaikutukset seksuaalisuuteen 
 • Pitkittynyt kipu ja seksuaalisuus 
 • Selkäydinvamma ja seksuaalisuus 
 • Muistisairaus ja seksuaalisuus
 • Ihosairauden (esim. psoriaasi) vaikutukset seksuaalisuuteen
 • Epilepsian vaikutukset seksuaalisuuteen
 • Mitä seksuaalisuus on ja miten sitä huomioida osana kuntoutus/hoitotyötä? 
Tutustu lisää ajatuksiimme esimerkiksi blogikirjoituksistamme: 

Tutustu myös lehtijuttuihin ja julkaistuihin artikkeleihin

Koulutustallenteita

tarvitsetko apua seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa?

Seksuaaliterapia

Onko Sinulla huolta jostain seksuaalisuuteen liittyvästä asiasta? Kaipaisitko tukea ja keskusteluapua liittyen seksiin tai parisuhteeseen? Onko Sinulla jokin sairaus, jonka koet vaikuttavan seksuaalisuuden toteuttamiseen arjessasi?

Seksuaaliterapiassa käsitellään keskustelun avulla seksuaalisuuden ja seksielämän erilaisia haasteita tai ongelmatilanteita.

Seksuaalineuvonnan ja seksuaaliterapian vastaanottotilat ovat Mikkelissä, mutta suojatun yhteyden avulla terapia voidaan toteuttaa myös etäpalveluna. 

Terapiassa ei kosketa asiakkaaseen ja voit tulla yksin tai kumppanin kanssa.

Työnohjaus

Varaa aikasi soittamalla Henna 0503447864 tai lähettämällä sähköpostia henna@selkoseks.fi 

Ajanvaraukseen tarvitaan aina nimi, osoite, puhelinnumero ja henkilötunnus. 

Vastaanoton hinta on 95 € / tunti yksityisasiakkaalle.  

voimavarakeskeinen työnohjaus saatavilla nyt opiskelijahinnoin

Työnohjaus

Henna on aina ollut innokas tutkimaan elämäämme ohjaavia arvoja, normeja ja viitekehyksiä ja olisi mielenkiintoista löytää uusia näkökulmia työelämään erilaisten ihmisten kanssa. Työnohjaukseen hakeutuessa ei sinulla tai teillä tarvitse olla valmiita haasteita tai kriisejä, vaan lähtökohtana voi olla vain vuorovaikutustaitojen, oman työn organisoinnin tai tiimityön kehittäminen. Työnohjaajana olen varmastikin rohkea ja normeja rikkova, mutta työnohjaajan tärkein työkalu on kuunteleminen ja dialogin löytäminen.

Työnohjaus on keino tutkia suhdetta itseensä, itsensä johtamiseen ja omaan työhön. Tarkastelussa voi olla myös suhde työyhteisöön tai työyhteisön toimivuus. Työnohjaus voi olla yksilömuotoista, suunnattuna työntekijälle tai esihenkilölle tai koko tiimin voimin tapahtuvaa.

Voimavarakeskeinen työnohjaus sisältää viitekehyksenään

 • Dialogisuutta (turvallisen, kehittävän, aktiivisen ja kaikkia huomioivan vuorovaikutuksen kehittyminen)
 • Reflektiivisyyttä (todellisuuden ja siihen liittyvien suhteiden tarkastelu ja reflektointi)
 • Narratiivisuutta (vaihtoehtoisten tarinoiden luominen ongelmallisten ja kahlitsevien tarinoiden rinnalle, jotka vahvistavat työelämää)
 • Ratkaisukeskeisyyttä (vahvistetaan toimivia ajattelu- ja toimintatapoja ja etsitään uusia tavoitteita kohti toivottua) 

Työnohjaajana en tarjoile valmiita ratkaisuja tai vastauksia, vaan tavoitteena on löytää muutoksen tila ja mahdollisuudet ohjattavan omista lähtökohdista. Tärkeää on löytää yhteinen tila, jossa kaikilla ohjaukseen osallistuvilla on turvallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemus.

Yksilötyönohjaus 60min – 86,80 €

Ryhmätyönohjaus 90min – 175 € 

Hinnat sis.alv 24%. 

Työnohjaukset on mahdollista toteuttaa myös etäyhteydellä.

Lisätietoja, tarjouspyynnöt ja yhteydenotot: 

Henna, henna@selkoseks.fi , 050 344 78 64.