Mikä on selkokuva?

Selkokuvan tehtävä on tukea ja helpottaa kommunikointia, kun puheen tai sanojen tuotossa ja/tai ymmärtämisessä on haasteita. Puhetta tukevia, täydentäviä ja korvaavia kommunikointikeinoja kutsutaan AAC -menetelmiksi. Niitä ovat esimerkiksi viittomat, kuvat tai bliss-kieli. Joillekin viittomat voivat kuitenkin olla liian vaikeita, jolloin kuvat ovat selkein ja helpoin tukikeino kommunikaatioon. 

Selkokuva on nimensä mukaisesti kuva, joka kuvaa esitettyä asiaa mahdollisimman selkeästi ja konkreettisesti. Selkokuvia löytyy eri tyyleillä ja tärkeintä olisikin löytää juuri oikeanlainen tyyli kullekin ihmisille. Kuitenkin pääsääntönä voidaan sanoa, että yleisesti paras selkokuva on selkeästi asian esittävä kuva. 

Selkokuvia on tutkittu vain vähän ja selkokuvien ohjeistuksissa on usein pohdittu, onko ihmisen helpompi hahmottaa piirros- vai valokuvia. Piirretty kuva
on usein pelkistetympi ja helpompi hahmottaa kuin valokuva, jossa esimerkiksi valot ja varjot voivat häiritä tulkintaa. Todellisuutta mukailevan selkokuvan
ei pidä kuitenkaan aina olla mahdollisimman  yksinkertaistettu ja tylsä. Selkokuvan tekijän tuleekin tutkia eri mahdollisuuksia totuudenmukaisen ja
abstraktin kuvan välillä. 

Seksuaalisuus on aiheena abstrakti ja sen käsitteet voivat olla pelkän puheen avulla vaikeita käsittää kaikille meille. Kuvat tukevat oppimista ja ymmärtämistä. Seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvät aidot valokuvat voivat kuitenkin olla liian hankalia myös aiheen herkkyyden kannalta, joten piirretyt kuvat helpottavat asiaa. Kuitenkin edelleen on tärkeää, että asiat esitetään totuuden mukaisesti ja rehellisesti.

KETKÄ KÄYTTÄVÄT SELKOKUVIA? 

Suomessa on noin 60 000 ihmistä, joilla on eri asteisia puhe- ja kommunikaatiovaikeuksia. Heistä noin 30 000 tarvitsee puhetta korvaavia apuvälineitä, kuten selkokuvia. (lähde: Kehitysvammaliitto). Puhevammainen henkilö kuulee kyllä, mutta ei itse tule ymmärretyksi vuorovaikutustilanteissa puheen avulla ja hänellä voi olla vaikeuksia myös ymmärtää muiden puhetta. Kommunikointivaikeuksia on monentasoisia ja syyt niihin monenlaisia. Puheentuoton ja ymmärtämisen vaikeuksia voi aiheuttaa esimerkiksi: 

  • Aivovammat 
  • Aivoverenkierron häiriöt
  • ALS 
  • Autismin kirjo 
  • CP -oireyhtymä 
  • Kehitysvammaisuus 
  • MS -tauti 
  • Muistisairaudet 
  • Synnynnäinen vaikeus 

Selkokuvia käyttävät myös puhevammaisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa toimivat ihmiset. Läheiset ihmiset, hoitajat, terveysalan ammattilaiset, kuntoutuksen henkilökunta (puheterapeutit, toimintaterapeutit, fysioterapeutit). Usein kuvien käyttöön ja valintaan tarvitaan ammattilaisen tai läheisen apua ja tukea, jotta ihminen osaa itse niitä hyödyntää. 

Jos tarvitset selkokuvia käyttöösi, voit kysyä apua kotipaikkakuntasi puheterapeutilta tai kommunikaatiokeskuksesta (Tikoteekki). Myös meiltä voit kysyä neuvoa ja apua selkokuvien käytöstä. 

 

Miten selkokuvia käytetään?

Selkokuvia voidaan käyttää yksitellen ja osana kommunikaation apuvälineitä. Kommunikaation apuvälineitä voivat olla kommunikointitaulu, kommunikointikansio, puhelaite tai kommunikointiohjelma. 

Nykyteknologia on mahdollistanut tablettien ja puhelimien käytön myös kuvakommunikaatiossa. 

Kuvia voidaan siis koota laajemmiksi sanastoiksi tai käyttää yksitellen. Kuvien avulla voi kertoa asiasta vain yksittäisiä sanoja käyttämällä tai muodostamalla monisanaisempia lauseita. Kommunikointitauluissa on yleisesti koottu tiettyyn aihealueeseen helposti saataville verbejä, adjektiiveja ja substantiiveja, joilla kokonaisilla lauseilla kommunikointi helpottuu. 

SelkoSeksiltä löydät myös valmiita kommunikointitauluja seksuaalisuuden ja terveyden teemoihin liittyen Kommunikointitaulut välilehdeltä! 

SelkoSeks selkokuvat

Videolla Henna esittelee SelkoSeks kuvapankin kuvia.

SelkoSeks tarjoaa 341 selkokuvaa aihealueina keho, anatomia, seksi, seksin välineet, suhteet, tunteet, terveys ja hygienia.  

Pystyt ostamaan SelkoSeks selkokuvia aiheteemoittain tai kaikki kerralla. Koko kuvapaketissa löydät huikeat 341 selkokuvaa. Kuvat saat ladattua  koneellesi jpg muodossa, jolloin voit käyttää niitä osana omaa kommunikoinnin apuvälinettä tai kommunikointitaulua.

Koko paketin ostamalla kuville jää hintaa VAIN 1,34 € kappaleelta. Teemapaketeissa kuvien hinta on 2 € / kpl. Huomioithan ostaessasi, että kuvat ovat vain sinun henkilökohtaiseen käyttöön, eivät muille.

KUVAT OVAT OSTETTAESSA VAIN YHDEN IHMISEN KÄYTTÖÖN! 

JOS TYÖYHTEISÖSSÄ ON USEAMPI IHMINEN, ketkä tarvitsevat kuvat käyttöön, ostattehan jokaiselle oman kuvapaketin. Saatte alennusta enemmän, mitä useamman paketin ostat. Ostaessasi 2-3 pakettia, saat alennusta -5 %. Ostaessasi 4-6 pakettia, saat alennusta 7,5 %, ostaessasi 7 pakettia  saat 10 % alennusta.  Mikäli tarvitset useamman paketin kuin 7, otathan yhteyttä henna@selkoseks.fi ja teemme teille tarjouksen! 

SELKOSEKS KUVAPAKETTEJA ON SAATAVILLE SEURAAVASTI: 

KEHO JA ANATOMIA paketti sisältää Selkoseks kuvapankin keho ja anatomia kuvat. kuvat nimensä. Kuvista löydät kehon eri osia nimettyinä sekä erilaisia ihmiskehoja kuvattuna moninaisuus huomioiden. Kuvia ovat mm. avanne, esinahka, penis, sisemmät häpyhuulet, emätin, mastektomia ja väliliha. Kuvia paketissa on yhteensä 77 kpl.  

SEKSI JA SEKSIN VÄLINEET sisältää laajan ja monimuotoisen paketin Selkoseks pankin seksin ja seksivälineiden kuvista. Kuvat sisältävät laaja-alaisesti seksin monimuotoisuutta pyrkien huomioimaan erilaiset suhteet ja seksin mahdollisuudet. Osa kuvista on kuvitettu neutraalisti, jossa hahmon sukupuolta on pyritty kuvaamaan tunnistamattomasti. Kuvia ovat muun muassa ryhmäseksi, fistaus, piiskata, anaalitappi, liukuvoide ja dildo. Kuvia paketissa on yhteensä 131  kpl. 

SUHTEET, TUNTEET JA KOSKETUS paketissa on Selkoseks pankin kuvat, jotka kuvaavat suhteita, suuntautumista, vuorovaikutusta, tunteita ja kosketusta. Kuvista löydät apuja esimerkiksi omien ja toisten rajojen opettamiseen, koska kuvista löydät muun muassa ei saa halata, ei saa koskea, saa koskea, saa halata, suudella, silittää, käsi housuissa jne. Kuvia paketissa on yhteensä 64 kappaletta.  

TERVEYS JA HYGIENIA paketista löydät Selkoseks pankin kuvat liittyen terveyteen, raskauteen, synnytykseen, ehkäisyyn, intiimihygieniaan ja lääkärillä käyntiin. Kuvia paketissa on yhteensä 84 kappaletta. 

Otamme mielellämme vastaan ideoita ja toiveita seuraaviin päivityspaketteihin, että mitä kuvia käyttäjät tarvitsevat ja toivovat.

 

Selkokuvapaketit: Esimerkki selkokuvista

Selkokuvapaketit

Nyt voit ostaa selkokuvia teemoittain tai kaikki kerralla!  

Koko kuvapaketissa löydät nyt huikeat 341 selkokuvaa aihealueina keho, anatomia, seksi, seksin välineet, suhteet, tunteet, terveys ja hygienia. Paketin ostamalla saat ladattua kuvat koneellesi jpg muodossa, jolloin voit käyttää niitä osana omaa kommunikoinnin apuvälinettä tai kommunikointitaulua.  

Koko paketin ostamalla kuville jää hintaa VAIN 1,34 € kappaleelta. Teemapaketeissa kuvien hinta on 2 € / kpl.