Selkoseks.fi

Koulutukset

Monipuoliset seksuaaliterveyden koulutus-, työnohjaus- ja asiantuntijapalvelut.

Ilmaismateriaalit

Ilmaismateriaaleista löydät tuottamamme selkokieliset oppaat.

Autisminkirjo, seksuaalisuus ja seksi

Autisminkirjo, seksuaalisuus ja seksi

Autisminkirjosta löytyy tänä päivänä jo paljon hyvää materiaalia, eikä tämän tekstin tarkoituksena ole avata yleisiä kirjolaisuuteen liittyviä teemoja tai piirteitä kovin tarkasti vaan suosittelen lämpimästi, että tutustut seuraaviin materiaaleihin tämän artikkelin ohella:

www.autismiliitto.fi

www.neuromoninaiset.fi

Aston, M. Autisminkirjo parisuhteessa

Durchman, S. ADHD ja parisuhde.

Puustjärvi, A. (toim) Aistitiedon käsittelyn vaikeudet.

https://autismiliitto.fi/tuote/autismikirjo-ja-parisuhde/ -opas

Yleisesti

Autisminkirjo , seksuaalisuus ja seksi -aiheesta alkaa jo löytymään materiaalia ja kuten yllä olevasta listasta huomaamme, parisuhteeseen liittyvää opusta onkin saatavilla. Se mitä olen omassa työssäni kentältä huomannut, suora puhe kuitenkin ihan seksuaalisuudesta ja seksistä jää vielä hieman vajaaksi – tämä on myös tiedon tarpeessa olevien kirjolaisten kokemus. Seksuaalisuus koetaan osaksi parisuhdetta näissä materiaaleissa ja sitä käsitellään suhteellisen sievästi (mikä toisaalta on myös toki hyvä). Kuitenkin on muistettava, että miten voisimme luoda materiaalia, joka kohtaisi suhteiden ja seksin moninaisuuden. On tunnustettu jo, että autisminkirjon ja erilaisten sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kokemuksilla on enemmän yhteyttä kuin neurotyypillisillä, mutta silti puhe seksuaalisuudesta jää edelleen parisuhdetasolle. Miksi näin on?

Koen toki, että tämä aihe on suhteellisen haastava kirjoittaa myös itselleni. Ajattelen sen johtuvan siitä, että itse työskentelen pääasiassa eniten ihmisten kanssa, kenellä autisminkirjon rinnalla kulkee elämässä myös kehitysvamma. Tämä tuo omat erityispiirteensä mukaan ja toisaalta, kun puhun autisminkirjosta ja seksuaalisuudesta, en haluaisi ohittaa kehitysvammaisia ihmisiä. vaikka kehitysvamma ei todellakaan kosketa suurta osaa kirjolla olevista ihmisistä. Mutta toisaalta autisminkirjo on laaja ja ihmisillä hyvin erilaisia tuen tarpeita. On haastava puhua aiheesta ”yleismaailmallisesti”, koska täytyy tunnustaa, että asiat eivät aina kosketa kaikkia. Toisaalta myös tunnustan, että tarkastelen asiaa ammattilaisen näkökulmasta, enkä vertaisen. Tämä näkökulma on aina puutteellinen, mutta haluaisin, että pystyisin olemaan vahva liittolainen – varsinkin heille, joiden tuen tarve elämässä on suurempaa.

Toivonkin siis, että ymmärrät kirjon laajuuden ja jos joku tässä tekstissä ei kolahda omalle kohdalle, voit silti ymmärtää, että joitakuita se koskettaa.

Seksuaalisuus ja seksi

Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille ja kaikilla on oikeus seksuaalisuuteen liittyvään tietoon, tukeen ja neuvontaan. Kaikilla on oikeus päättää miltä oman näköinen seksuaalisuus, seksi tai seksittömyys näyttää omassa elämässä. Mikään piirre tai ominaisuus ihmisessä harvoin vähentää ihmisen halua olla seksuaalinen, mutta voi vaikuttaa siihen, millainen merkitys seksuaalisuudella on elämässä ja miten sitä ilmennetään.

Seksuaalisuus on erottamaton ja monimuotoinen osa ihmisyyttä kaikissa elämänvaiheissa ja se muovautuu elämän ja kokemusten myötä. Seksuaalisuuteen kuuluvat fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet ja seksi on vain yksi osa seksuaalisuuden laajempaa käsitettä. Seksuaalisesti hyvinvoiva ihminen kokee seksuaalisuutensa miellyttävänä ja pystyy toteuttamaan sitä turvallisesti kokematta syyllisyyden tai ahdistuksen tunteita. Seksuaaliseen hyvinvointiin kuuluu myös seksuaalinen itsetunto eli käsitykset itsestä seksuaalisena toimijana.

Seksi on toimintaa, jota teemme yhdessä jonkun kanssa tai yksin. Seksi tarkoittaa jokaiselle omia asioita ja toimintoja, joita siihen toivoo ja tärkeää onkin kartoittaa ensin, että mitä seksi kellekin tarkoittaa. Seksi ei ole pelkästään yhdyntää ja orgasmeja, vaikka toisaalta moni niitä toivookin osaksi omaa seksiään. Kuitenkin olisi tärkeää laajentaa seksipuhetta koskemaan myös keskustelua seksin moninaisuudesta ja erilaisista seksitavoista. Ylipäätään nautintolähtöinen puhe on tärkeää. Vaikka ihminen ei koskaan tulisi tekemään seksiä sen yleisesti käsitetyssä muodossa, ihminen usein toivoo nautinnollisia asioita elämäänsä. Nautinnolliset kokemukset voivat olla vain hiusten harjaamisen tuntemus, ihanan tuoksun haistelu tai kauniiden kuvien katselu. Tämä on myös osa ihmisen seksuaalisuutta ja tätä ymmärrystä haluaisinkin lisätä varsinkin vahvaa tukea tarvitsevien ihmisten elämässä.

En useinkaan pidä rakastelu -sanan käyttämisestä osana seksipuhetta. Joillekin seksi tarkoittaa toimintaa, jota tehdään silloin, kun intiimisuhteeseen kuuluu myös rakkaus, mutta kaikille seksi ei tarvitse tai tarkoita rakkautta. Seksiä voi olla ilman rakkautta ja rakkautta voi olla ilman seksiä. Autisminkirjolla oleminen ei ratkaise sitä onko seksissä tärkeää tunne vai kosketus. Nämä ovat yksilöllisiä ja riippuvat ihmisen tarpeista ja toiveista intiimisuhteen laadusta. Kaikki ihmiset ovat tässä erilaisia riippumatta siitä, ovatko he kirjolla vai eivät.

Seksuaalisuus ja seksi ovat usein varsinkin vakituisemmassa ihmissuhteessa asia, jonka ”toivotaan elävän omalla painollaan ja tunteella”. Tämä haastaa sanattoman viestinnän, tulkintojen, olettamusten ja odotusten paineita kirjolla olevalle henkilölle. Pitäisi osata tehdä aloitteita, tulkintoja ja toiveiden lukua ”kuin itsestään” suhteessa ja seksissä. Suoraan puhuminen, kysyminen ja ohjeistaminen koetaan, että ne muuttavat seksiä ”kliinisemmäksi” ja mekaanisemmaksi suoritukseksi. Tämän ei kuitenkaan tarvitsisi olla niin, vaan keskustelu rajoista ja toiveista voitaisiin kääntää mahdollisuudeksi tehdä seksi kaikkia osapuolia tyydyttäväksi ja nautinnollisemmaksi.

”Esileikin” käsite voi olla haastava kirjolaiselle. Seksin pohjustaminen usein koetaan vaativan asioita suhteessa, joita voi olla hankala toteuttaa ja ymmärtääkin. Ohjeet siitä, että pitäisi tehdä kumppanin olo ”erityiseksi” ja huomioida pitkin päivää, jotta mahdollisuus seksiin olisi myöhemmin, voivat olla jopa käsittämättömiä. Syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen tai laajempien kokonaisuuksien hahmottaminen näkyy siis myös seksiin ”valmistelussa” ihmissuhteessa. Suoraan ehdottaminen seksiin ilman pohjustusta usein koetaan töykeäksi ja loukkaavaksi, vaikka kirjolaiselle se on normaali tapa toimia monessakin eri asiassa – myös seksissä.

Mutta tulemme jälleen haasteeseen, että pohjustukset ja esileikit pitäisi hallita ilman ohjeita. Suoraan neuvominen, että tee näin, koetaan erotiikkaa, jännitystä ja seksuaalisuutta tappaviksi toimintamalleiksi – vaikka todellakaan niin ei tarvitsisi olla. Tähän liittyy paljon normeja, joita ylläpidetään intiimisuhteen tai parisuhteen teemoissa ja toimintamalleissa. Nämä normit elävät kaikessa meidän ihmissuhteitamme kuvaavissa median malleissa – elokuvissa, sarjoissa ja jopa pornossa.

Aistiherkkyydet ja autisminkirjo

Aistiherkkyydet tuovat erilaisia asioita mukaan myös seksiin. On tärkeää tunnistaa omat aistiherkkyydet ja miten ne vaikuttavat seksuaaliseen toimintaan. Aistiherkkyydet voivat koskea mitä tahansa aistia: näkö, kuulo, haju, maku tai tuntoaistia. Koskettaminen tietyille alueille tai tietyllä tavalla voi olla sietämätöntä. Tietyt kehonosat ovat juuri ne täsmäpaikat, minne kosketusta toivotaan. Aistiherkkyydet ovat aina todellinen kokemus ja sitä tulee kunnioittaa kaikessa seksuaalisessa toiminnassa.

Esimerkkejä aistiherkkyyksien tuomista teemoista: (nämä voivat toimia joko seksuaalista halua ja toimintaa lisäävinä tai rajoittavina tekijöinä, toiset nauttivat näistä ja toiset kokevat ne häiritseviksi).

Näköaisti:

 • kirkas tai pimeä valaistus
 • katsekontakti kumppaniin

Kuuloaisti

 • mikä tahansa taustamelu (vaikka kuinka romanttinen musiikki voi olla taas normi seksissä, se voi myös häiritä keskittymistä)
 • kuiskailu
 • hengitysäänet
 • seksivälineiden kuten vibraattorien äänet
 • kehojen vastakkain liikuttelun tuottamat äänet

Hajuaisti:

 • hien tai kehon hajut
 • parfyymit, kosteusvoiteet, deodorantti
 • hengityksen haju
 • tuoksukynttilät tai hierontaöljyn tuoksu

Makuaisti:

 • huulivoiteen tai huulipunan maku
 • hien maku
 • eritteiden maku (emättimen kosteus, sperman maku)
 • kondomin tai suuseksisuojan maku

Kosketus:

 • lakanat ja muut vuodevaatteet
 • hiuksien tuoma kosketus
 • kynnet
 • kutittaminen
 • puristaminen
 • hellä kosketus, sively
 • lyöminen/kivun tuottaminen
 • Erilaisten seksivälineiden tuomat aistikokemukset – esim. vibraatio, materiaalien stimulaatio

Toisille yllä olevan listan asiat tosiaan ovat asioita, jotka häiritsevät tai koetaan seksuaalista halua vähentäväksi. Toisille taas yllä olevat asiat voivat ilmetä myös aistihakuisuuden teemoissa eli juuri noita asioita toivotaan osana seksiä.

Aistihakuisuuteen ja voimakkaisiin kehon tuntemusten hakemiseen seksi voi olla yksi keino ihmisen elämässä. Kirjolla oleva ihminen voi kokea voimakkaat keholliset aistikokemukset rauhoittavina. Tähän voi liittyä toive paineen ja painon tunnosta keholla tai erilaiset kivun tuottamisen keinot. Syväpainetuntemukset keholla voivat rauhoittaa kokonaisvaltaisesti kirjolla olevan ihmisen aivojen ”hälyä” ja mahdollistaa keskittymistä ja rauhoittumista. Näin toimintaterapeuttina näihin on soveliasta suositella painoliivejä ja painopeittoja, mutta entä jos ihminen toivoo tätä myös osana seksikokemusta esimerkiksi sitomisen tai kehon rajoittamisen avulla? Tässä voi olla keinona esimerkiksi köydet ja remmit ja esimerkiksi shibari-tyylisen sitomisen tuomat mahdollisuudet.

Tämä ei välttämättä tarkoita, että niihin täytyisi yhdistää seksi tai seksuaalinen toiminta toisen kanssa, mutta toisille ne voivat olla myös osa seksuaalisen halun lisäämistä ja toteuttamista. Myös erilaiset lyömisen tavat ja kivun tuottaminen voi olla osa kirjolaisen seksiä ja toivetta seksin moninaisuudesta. On tärkeä tunnistaa, että jos ihmisellä on aliherkkyyttä esimerkiksi kivun tuntemuksissa ja kehon hahmottamisessa, seksipuheen tulee sisältää myös ohjeita ja tietoa turvallisesta toiminnan toteuttamisesta.

Turvallinen seksi ei kuitenkaan tarkoita, etteikö näitä toimintamalleja voi toteuttaa. On hyvä tunnistaa, minkälaisia tabuja ja ennakkoluuloja BSDM-seksiin kuuluu ja ylläpidetäänkö niitä seksipuheessa.

BDSM-seksin mahdollisuudet kaikille

BDSM on yleiskäsite seksuaalisuuden muodolle, joka sisältää muun muassa hallittua alistamista, alistumista, sitomista ja rankaisua. Tällaiset seksin ja seksuaalisuuden muodot herättävät usein ennakkoluuloja ja käsityksiä, jotka voivat estää seksin moninaisuudesta keskustelun. Haluaisin avata hieman, että miksi kirjolainen voi olla kiinnostunut aiheesta ja toisaalta mitä kaikkea ”kinky-maailmasta” olisi hyvä pohtia siirrettäväksi yleismaailmalliseen seksipuheeseen.

 • BSDM-seksissä harvoin orgasmi on päämäärä ja ”sessio” ei välttämättä sisällä seksiä (ts. yhdyntää) ollenkaan. Orgasmikeskeisyydestä ylipääseminen voi vapauttaa nauttimista hetkestä ja lisätä läsnä olemisen kokemusta. Sessiot yleensä rikkovat tuttuja kaavoja, joilla seksin oletetaan etenevän.
 • BDSM-sessioihin kuuluu, että osallistujat suunnittelevat niitä ja näkevät vaivaa sessioiden eteen. Sessioille voidaan määritellä myös tarkka kesto etukäteen, jos se on toiveena.
 • Käytössä on tavallisesti ”turvasana” jolla henkilö voi pyytää keskeyttämään session, mikäli tilanne on liian tukala tai ahdistava. Turvasana voi olla moniportainen: esimerkiksi vihreä merkitsee, että voi jatkaa, keltainen pyyntöä tauosta ja punainen tarkoittaa, että on keskeytettävä heti. Turvasana voi myös olla yksi vapaavalintainen sana, joka keskeyttää toiminnan heti.
 • Ennen sessiota yleensä kaikki saavat puhua omista toiveistaan ja rajoistaan, jotta kaikille on selvää mitä asioita sillä haetaan ja millä keinoilla.
 • BDSM voi olla pelkästään erilaisten aistikokemusten tuottamista ja niiden vastaanottamista. Aistillisuus on osa BDSMn ydintä. Nautintoa haetaan kokonaisvaltaisesti eri aisteja käyttäen. Esimerkiksi silmien sitomiseen liittyy monesti se tausta, että kun yksi aisti poistetaan käytöstä, muut voimistuvat. BDSM voi olla kevyttä hellää kutittelua tai sitten sieltä rajummasta päästä. Ihan riippuen siitä, mitä osapuolet ovat sopineet. Silmien sitominen voi olla kirjolaiselle helpotus paineesta luoda katsekontaktia seksin aikana.

Miltä kuulostaa yllä olevat kohdat? Ei pelkästään mielestäni tärkeitä asioita vain BDSM seksille, vaan kaikelle seksipuheelle! Nämä voivat olla asioita, joita kirjolainen toivoo helpottaakseen seksuaalista toimintaa.

Seksin moninaisuuteen liittyen on hyvä pohtia seksin ja nautinnon välineisiin liittyviä teemoja. Seksivälineet voivat olla kirjolaiselle suuressakin roolissa oman näköisen seksin ja seksuaalisuuden toteuttamista ja aistikokemusten saamista, mitä toinen ihminen ei koskaan pysty samalla tavalla tuottamaan. Mahdollisuus nautintoon –opas on tarkoitettu sinulle, joka haluat laajentaa ymmärrystäsi seksivälineiden mahdollisuudesta neutraalin tekstin kautta. Löydät sen TÄÄLTÄ. Jos olet sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tai seksologi, myös Sinulle on meiltä olemassa oma opas, joka on laajempi kuin loppukäyttäjälle suunnattu opas. Löydät sen TÄÄLTÄ.

Suhteiden normit ja maskaaminen

Kirjolaiselle ihmissuhteiden ja intiimisuhteiden normien mukaan toimiminen voi olla hämmentävää. Miksi yhden ihmisen kanssa tulisi tehdä kaikkia asioita? Miksi tulisi asua yhdessä, jos yksin oleminen on myös tärkeää? Miksi parisuhde tulee muodostaa monogamisesti ja miten rajat määritellään suhteessa? Ihmissuhteeseen, sen luomiseen ja sen ”etenemiseen” liittyy hurjan paljon normeja ja olettamuksia, jotka ovat vahvistuneet meissä kaikissa esimerkiksi jo Disneyn prinsessasaduilla.

On tärkeä tunnistaa normit ja nimenomaan tukea kirjolla olevaa omien toiveiden ja rajojen tunnistamiseen. Maskaamisen tarpeen tunnistaminen on todella tärkeää seksuaalisuuden, seksin ja ihmissuhteiden äärellä oltaessa. Ihmissuhteessa ei tulisi koskaan olla tarvetta toimia omia rajoja vastaan tai rikkoa omia tarpeitaan.

”Jatkuva oman itsensä piilottaminen ja yritys mukautua niin sanottuihin neurotyypillisiin käyttäytymisstandardeihin edellyttää usein pinnistelyä äärimmilleen ja voi pitkään jatkuessaan johtaa vakavaan uupumiseen. Maskaaminen vaikuttaa negatiivisesti oman identiteetin kehittymiseen, aiheuttaa hankaluuksia sekä sekaannuksia ihmissuhteissa ja vaikeuttaa autismin piirteiden tunnistamista. Pahimmillaan sillä voi asiantuntijoiden mukaan olla vaikutuksia jopa henkilön fyysiseen terveydentilaan.” Nora Purtonen https://autismiliitto.fi/materiaalia/autismi-lehti/naisten-autismi-maskaaminen-ja-sen-vaikutukset/

Seksin äärellä oltaessa , riski fyysisille ja henkisille väkivallan kokemuksille on kovin suuri. Maskaaminen seksissä voi aiheuttaa suurta ahdistusta, traumoja ja pelkoa fyysistä läheisyyttä ja seksiä kohtaan.

Älä jää kokemusten kanssa yksin. Hae aina apua ammattilaisilta.  

Lopuksi

Paljon jää varmasti sanomatta ja kirjoittamatta myös tässä tekstissä. Tulevaisuuteen on hyvä pohtia lisää näkökulmia, miten keskustelua tulisi edistää autisminkirjon, seksuaalisuuden ja seksin osalta.

Ole herkästi yhteydessä, mikäli Sinulle heräsi mitä tahansa asiaan liittyvää kommenttia tai kysymystä. Voit laittaa helposti yhteydenottolomakkeen kautta viestiä: SelkoSeks yhteystiedot – SelkoSeks

Henna Suikki, toimintaterapeutti YAMK, erityistason seksuaaliterapeutti NACS

Autisminkirjo ja seksuaalisuus tekstin kirjoittaja Henna Suikki

1 ajatus aiheesta “Autisminkirjo, seksuaalisuus ja seksi”

 1. ”BDSM-sessioihin kuuluu, että osallistujat suunnittelevat niitä ja näkevät vaivaa sessioiden eteen. Sessioilla on myös tarkka kesto, joka on sovittu etukäteen.”
  Saattaa kuulua, tai sitten ei. Varsinkaan keston sopiminen tarkkaan etukäteen ei ole itsestäänselvää. Aivan kuten orgasmi päämääränä ei ole harvinainen, kuten yllä väitetään – se vain ei ole itsestäänselvä tavoite. Kaikissa suhteissa edes se ei ole itsestäänselvää, mikä lasketaan sessioksi, kun esimerkiksi dominoivan ja alistuvan niin sanottu dynamiikka voi olla päällä jopa 24/7.

  Sen sijaan rajoista ja toiveista, kiinnostuksista keskustelu etukäteen on normaalia ja vahvasti suositeltua.

  BDSM-maailmassa on myös suhtemuotoja, jotka tarjoavat jotain niille, jotka kaipaavat tulla huolenpidetyksi, tai saada pitää jostakusta huolta.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *